Våra priser

Enkla priser.
Ingen bindningstid.
Ingen startavgift.

Transaktionsavgift

1,5%*

Månadsavgift

195 kr

Detaljerade transaktionsavgifter

Visa / MasterCard

Konsumentkort utfärdade inom EES
1,5%
Consumer cards issued within the EU/EEA

Visa / MasterCard

Företagskort och kort från utanför EU/EES
2,95%
Company cards and cards from outside EU/EEA

Vipps

Tillgänglig för norska slutkunder
1,5%
Available for Norwegian end-consumers

Swish

Tillgänglig för svenska slutkunder
1,5%
Available for Swedish end-consumers

Faktura

Låt dina kunder betala inom 30 dagar
1,5%
Let your customers pay within 30 days

Delbetalning

Delbetalning från Walley från 3 till 36 månader.
1,5%
Installments by Walley from 3 to 36 months.
*Om den genomsnittliga ordern är lägre än 250 SEK under en månad, tillkommer en avgift på 1 SEK på transaktionsavgiften.